MYJNIE TUNELOWE SPRAYING-CAST 3001 typ 1.1.Os

Technologia mycia przemysłowego – myjnie przelotowe i przelotowo / taktowe.

Degreasing and washing of metal parts

Myjnie tunelowe wyposażone są w strefy: mycia wstępnego, mycia zasadniczego detali, płukania wodą DEMI, konserwacji antykorozyjnej, fosforanowaniem, suszeniem (Linie myjące można rozbudować o inne strefy w zależności od potrzeb klienta).