myjnia_ultradzwiękowo - natryskowa

Uruchomienie ultradźwiękowo-natryskowej linii technologicznej – mycie w ultradźwiękach

Warsaw Industry Week