DOBÓR TECHNOLOGII

Mycia Przemysłowego i Destylacji Przemysłowej

W zakładach przemysłowych, warsztatach, czy na liniach technologicznych często spotykamy się z problemem odtłuszczenia powierzchni, precyzyjnego oczyszczenia powierzchni z zanieczyszczeń takich jak: smary, oleje, metalowe opiłki, pył, rdza i zgorzeliny, nagary. Dokładne odtłuszczenie i przygotowanie powierzchni detali przemysłowych wymaga analizy rodzaju zanieczyszczeń  oraz doboru odpowiedniej technologii mycia.

Prosimy o wypełnienie ankiety, informacje od Państwa ułatwią naszym technologom zaproponowanie odpowiedniej technologii mycia i rodzaju myjni.

dobór myjni przemysłowej

Ankieta doboru myjni przemysłowej

Selection Cleaning Machine

Cleaning machine selection questionnaire

destylacja ścieków przemysłowych

Ankieta doboru technologii destylacji ścieków rozpuszczalnikowych VACUUM-DEST 3000

Selection of waste solvent distillation technology
VACUUM-DEST 3000

destylacja ściekow wodnych

Ankieta doboru technologii destylacji ścieków wodnych

destylacja ściekow wodnych

Selection of waste water distillation technology

Kontakt