DOBÓR TECHNOLOGII

Mycia Przemysłowego i Destylacji Przemysłowej

W zakładach przemysłowych, warsztatach, czy na liniach technologicznych często spotykamy się z problemem odtłuszczenia powierzchni, precyzyjnego oczyszczenia powierzchni z zanieczyszczeń takich jak: smary, oleje, metalowe opiłki, pył, rdza i zgorzeliny, nagary. Dokładne odtłuszczenie i przygotowanie powierzchni detali przemysłowych wymaga analizy rodzaju zanieczyszczeń  oraz doboru odpowiedniej technologii mycia.

Prosimy o wypełnienie ankiety, informacje od Państwa ułatwią naszym technologom zaproponowanie odpowiedniej technologii mycia i rodzaju myjni.

Ankieta doboru myjni przemysłowej

Cleaning machine selection questionnaire

Auswahl der Technologie zur Vorbereitung der Oberfläche


Ankieta doboru technologii destylacji ścieków rozpuszczalnikowych VACUUM-DEST 3000


Ankieta doboru technologii destylacji ścieków wodnych


Ankieta satysfakcji klienta