Mycie przemysłowe i suszenie detali pod obniżonym ciśnieniem.

Myjnie próżniowe

Mycie przemysłowe, czyszczenie powierzchni części przemysłowych o złożonej geometrii, porowatości z trudnymi do umycia ślepymi otworami.