PATENTY, CERTYFIKATY

Urządzenia do przemysłowego mycia i odtłuszczania detali

Certificates, Protection Certificates

CASTOR Unia Gospodarcza Sp. z o.o. w ramach swojej działalności opatentowane, innowacyjne rozwiązania, które zostały opatentowane, poniżej wykaz posiadanych patentów:

  • Sposób i urządzenie do czyszczenia i odtłuszczanie detali, komponentów przemysłowych
  • Instalacja do odtłuszczania materiałów, zwłaszcza metali i stopów
  • Sposób i urządzenie do przemysłowego czyszczenia lub mycia wyrobów lub detali w rozpuszczalnikach

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015

System zarządzania jakością ustanowiony i wdrożony w Firmie swym zakresem obejmuje:
Projektowanie, produkcję i dostawy przemysłowych systemów mycia i odtłuszczania, urządzenia do destylacji próżniowej medium myjącego oraz dystrybucji chemicznych preparatów myjących.

Certyfikaty

Dyplomy, Medale, Nagrody