Certyfikaty, Patenty, Świadectwa ochronne

System zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015, ustanowiony i wdrożony w Firmie swym zakresem obejmuje:
Projektowanie, produkcję i dostawy przemysłowych systemów mycia i odtłuszczania, urządzenia do destylacji próżniowej rozpuszczalników oraz dystrybucji chemicznych preparatów myjących.

Patenty, Świadectwa ochronne

Certyfikaty

Dyplomy, Medale, Nagrody