MYJNIE PRZEMYSŁOWE

Patenty, świadectwa ochronne

PN-EN ISO 9001:2015

System zarządzania jakością ustanowiony i wdrożony w Firmie swym zakresem obejmuje:
Projektowanie, produkcję i dostawy przemysłowych systemów mycia i odtłuszczania, urządzenia do destylacji próżniowej rozpuszczalników oraz dystrybucji chemicznych preparatów myjących.

Certyfikaty

Dyplomy, Medale, Nagrody