Chemia przemysłowa

CHEMIA PRZEMYSŁOWA

W naszym magazynie przy ul. Kolejowej w Katowicach zgromadzone są zapasy środków chemicznych używanych do mycia, odtłuszczania, oczyszczania zarówno rozpuszczalnikowe (nierozcieńczalne) jak i koncentraty wodorozcieńczalne:

 • odaromatyzowane węglowodory Shellsol Reiniger – Cleaner – Entfetter – Universal – do zastosowań w myciu i odtłuszczaniu przemysłowym, przygotowaniu i obróbce powierzchni, w remontach elektrycznych i elektroenergetycznych
 • fluorowęglowodory 3M (bezemisyjne, bezpieczne dla wody, gleby, powietrza) do zastosowania w półhermetycznych myjniach przemysłowych z zastosowaniem ultradźwięków
 • wodne środki myjące jako koncentraty – po rozcieńczeniu do mycia i odtłuszczania powierzchni detali w urządzeniach ultradźwiękowych jedno- i wielokomorowych, a także w liniach myjących z automatycznym transportem koszy technologicznych
 • środki antykorozyjne typu antykor, inhibitory korozji do dozowania w procesach ochrony antykorozyjnej

Preparaty stosowane w procesie mycia są tak dobrane, aby zadowolić oczekiwania naszych klientów – czyszczenie zabrudzonych i zatłuszczonych powierzchni metalowych, ochrona antykorozyjna, pasywowania powierzchni.

Preparaty spełniają normy i wymogi przepisów ochrony zdrowia i naturalnego środowiska człowieka.

Więcej informacji na stronie www.chemia-przemyslowa.com

Stosujemy uniwersalne płyny myjące:

 • o dużej skuteczności czyszczenia przy doskonałej penetracji, zapewniające dokładne usuwanie zabrudzeń ze ślepych otworów i szczelin
 • o dużej trwałości kąpieli (zdolność przyjmowania zabrudzeń) do 500 g/l oleju lub tłuszczu
 • o niewielkim zużyciu środka czyszczącego niezależnie od rodzaju zabrudzeń i czyszczonej powierzchni
 • całkowicie usuwające oleje, smary, pigmenty, barwniki, wióry itp. z czyszczonej powierzchni
 • bezpieczny w zetknięciu z większością tworzyw, gum i materiałów konstrukcyjnych w procesie czyszczenia i otłuszczania
 • spełniające wszystkie wymagania dotyczące czyszczenia przed: montażem, klejeniem, składowaniem, lakierowaniem, nakładaniem powłok w galwanotechnice oraz innymi odpowiedzialnymi obróbkami
 • szeroka gama różnorodnych płynów odtłuszczających, pozwala na dobór najodpowiedniejszego produktu dla konkretnych potrzeb
 • procesy mycia mogą być prowadzone w różnych temperaturach oraz prostych technikach usuwania zabrudzeń typu olejowego

Co uzyskasz stosując środki SHELL’a:

 • Bezpieczeństwo pracy

  gwarancją pełnego bezpieczeństwa przy stosowaniu płynów węglowodorowych jest ich wysoka temp.zapłonu, (III klasa palności), niska lotność oraz duża energia potrzebna do zainicjowania zapalenia. Z wyżej wymienionych powodów nie ma konieczności stosowania urządzeń myjących w wykonaniu Ex oraz specjalnych systemów wentylacji.

 • Aktywną ochronę korozyjną

  każdy z oferowanych produktów zawiera pełną gamę dodatków gwarantujących ochronę czyszczonej powierzchni przed procesami korozyjnymi
  specyficzne własności fizyczne pozwalają na całkowite usunięcie wody i wilgoci z elementów poddawanych odtłuszczaniu.

 • Czyste środowisko

  środki nie zawierają substancji chlorowcopochodnych niszczących warstwę ozonu stratosferycznego oraz pogłębiających efekt cieplarniany, wg prawodawstwa europejskiego należą do związków o pomijalnym wpływie na faunę wodną. Stosując jakikolwiek płyn myjący, już dziś warto pomyśleć o środowisku, w którym będą żyły nasze dzieci.

 • Wysoką higienę pracy

  środki nie zawierają związków chlorowanych i aromatycznych, nie zawierają substancji drażniących, żrących itp.
  zalecane najwyższe dopuszczalne stężenie szkodliwych par i gazów w powietrzu na poziomie 350 ppm (tj. 2000 mg/m3)

 • Brak problemu z odpadami

  zużyte substancje są bardzo łatwe w recyklingu (destylacja, odsprzedaż do skupu olejów przepracowanych, spalanie w instalacjach olejowych)
  pełną gwarancją dla użytkownika jest deklaracja odbioru zużytych produktów, przez autoryzowanego dystrybutora.