Chemia przemysłowa

CHEMIA PRZEMYSŁOWA

Stosowane w naszych urządzeniach myjących preparaty spełniają normy i wymogi przepisów ochrony zdrowia i naturalnego środowiska człowieka.