Chemia przemysłowa

CHEMIA PRZEMYSŁOWA

Stosowane w urządzeniach myjących preparaty spełniają normy i wymogi przepisów ochrony zdrowia oraz naturalnego środowiska człowieka.