Dotacje Unijne

„Dotacje na innowacje. „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

CASTOR Unia Gospodarcza Sp. z o.o. realizuje projekt pt.
„Wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia do odtłuszczania materiałów w rozpuszczalnikach” 

Wartość projektu: 7 336 950.00 PLN
Wartość dofinansowania: 2 982 500.00 PLN
w tym udział Unii Europejskiej: 2 535 125.00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Informacje na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 znajdują się na stronie www.poig.gov.pl

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.6-POIG z dnia 03 września 2012 roku
dotyczące usług doradczych w zakresie sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dotyczących budowy hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-administracyjnym oraz placu manewrowego/parkingowego.
Treść zapytania ofertowego (PDF)
Formularz oferty (DOC)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/4.6-POIG z dnia 19 sierpnia 2013 roku
dotyczące kompleksowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-administracyjnym oraz placu manewrowego/parkingowego.
Treść zapytania ofertowego (PDF)
Formularz oferty (DOC)
Wzór umowy o wykonawstwo prac budowlanych (PDF)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/4.6-POIG z dnia 09 stycznia 2014 roku
dotyczące dostawy hydraulicznej wycinarki do naroży ze zmiennym kątem wycinania.
Treść zapytania ofertowego (PDF)
Formularz oferty (DOC)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/4.6-POIG z dnia 15 maja 2014 roku
dotyczące dostawy i montażu suwnicy pomostowej.
Treść zapytania ofertowego (PDF)
Formularz oferty (DOC)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/4.6-POIG z dnia 30 czerwca 2014 roku
dotyczące dostawy tokarki karuzelowej.
Treść zapytania ofertowego (PDF)
Formularz oferty (DOC)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/4.6-POIG z dnia 04 sierpnia 2014 roku
dotyczące dostawy zwijarki do profili.
Treść zapytania ofertowego (PDF)
Formularz oferty (DOC)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/4.6-POIG z dnia 04 sierpnia 2014 roku
dotyczące dostawy gilotyny hydraulicznej.
Treść zapytania ofertowego (PDF)
Formularz oferty (DOC)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/4.6-POIG z dnia 10 luty 2015 roku
dotyczące dostawy i montażu systemu monitoringu.
Treść zapytania ofertowego (PDF)
Formularz oferty (DOC)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/4.6-POIG z dnia 01 czerwca 2015 roku
dotyczące dostawy i montażu regałów magazynowych.
Treść zapytania ofertowego (PDF)
Formularz oferty (DOC)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/4.6-POIG z dnia 18 czerwca 2015 roku
dotyczące dostawy pakietu oprogramowania do projektowania (licencja dla 3 stanowisk).
Treść zapytania ofertowego (PDF)
Formularz oferty (DOC)    replica breitling

OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4.6-POIG z dnia 03 września 2012 roku
Treść ogłoszenia (PDF)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/4.6-POIG z dnia 19 sierpnia 2013 roku
Treść ogłoszenia (PDF)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/4.6-POIG z dnia 09 stycznia 2014 roku
Treść ogłoszenia (PDF)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/4.6-POIG z dnia 15 maja 2014 roku
Treść ogłoszenia (PDF)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/4.6-POIG z dnia 30 czerwca 2014 roku
Treść ogłoszenia (PDF)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/4.6-POIG z dnia 04 sierpnia 2014 roku
Treść ogłoszenia (PDF)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/4.6-POIG z dnia 04 sierpnia 2014 roku
Treść ogłoszenia (PDF)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/4.6-POIG z dnia 10 luty 2015 roku
Treść ogłoszenia (PDF)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/4.6-POIG z dnia 01 czerwca 2015 roku
Treść ogłoszenia (PDF)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/4.6-POIG z dnia 18 czerwca 2015 roku
Treść ogłoszenia (PDF)
replica orologi