Dotacje unijne

 „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

CASTOR Unia Gospodarcza Sp. z o.o. realizuje projekt pt.
„Wprowadzenie na rynek wysokosprawnego urządzenia destylacyjnego do czyszczenia ścieków poobróbczych w przemyśle”

Wartość projektu: 1 137 750.00 PLN

Wartość dofinansowania: 555 000.00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Osoba kontaktowa w sprawach w/w projektu:

Zofia Święch
tel. 32 206 80 20

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH 

Ogłoszenie Nr 1 (z dnia 06.05.2013) – Urządzenie CNC do cięcia strumieniem wody
Treść ogłoszenia (PDF) 
Formularz (DOC)

Ogłoszenie Nr 2 (z dnia 05.08.2013) – Dostawa urządzeń laboratoryjnych
Treść ogłoszenia (DOC) 
Formularz (DOC)