Właścicielem i twórcą niniejszych stron internetowych,
zwanych dalej „witryną” jest CASTOR Unia Gospodarcza Sp. z o.o.

– producent myjni i myjek przemysłowych.

wszelkie prawa do całej zawartej treści są zastrzeżone – podlegają ochronie prawa autorskiego

Informujemy zatem, że niniejsza „witryna” została stworzona w celach informacyjnych i nie stanowi wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Dane te są jawne i mają jedynie dać kompleksowy obraz o działaniach i aktywnościach właściciela witryny – firmy CASTOR Unia Gospodarcza Sp. z o.o. Ochronie podlega również logo firmy oraz znaki towarowe poszczególnych produktów.

Użytkownik „witryny” ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem niewykorzystania treści witryny w celach komercyjnych.