KOSZE TECHNOLOGICZNE

  • kosze technologiczne pojedyncze o regulowanej wysokości zamknięcia;
  • kosze samoliczące;
  • kosze z przekładkami chroniącymi powierzchnie mytych detali itp.;
  • systemy koszy o wielokrotnościach kosza podstawowego.
  • List Title 1

  • List Title 2

  • List Title 3