Systemy mycia przemysłowego

Multimedialna prezentacja firmy CASTOR Unia Gospodarcza Sp. z o.o.

PL

EN

 RU

Myjnie próżniowe

czyszczenie powierzchni części przemysłowych o złożonej geometrii, porowatości z trudnymi do umycia ślepymi otworami