MYCIE PRZEMYSŁOWE

Projekt – Produkcja – Automatyka – Doradztwo – Serwis – Mycie Przemysłowe

Mycie przemysłowe to proces przygotowanie powierzchni produkowanych detali do dalszej obróbki technologicznej.
W  ciągu ostatnich lat nastąpiły ogromne zmiany w dziedzinie mycia przemysłowego.
Rozwój technologii i wiedzy z zakresu mycia przemysłowego umożliwia przejście
od tradycyjnych technologii stosującej rozpuszczalniki  do technologii wykorzystujących
przyjazne dla środowiska roztwory węglowodorów.