myjka przemysłowa wodna

Myjka przemysłowa wodna

Myjka przemysłowa z załadunkiem od góry SPRAY-CAST 3002

Myjki przemysłowe tego typu charakteryzują się natryskiem detali roztworem myjącym od góry, boku i dołu komory roboczej.

Cały proces mycia detali odbywa się w obiegu zamkniętym.

Zaawansowany system filtracji pełnostrumieniowej oraz skimmer olejowy pozwalają na znaczne wydłużenie czasu działania kąpieli. Obiegu zamknięty procesu mycia pozwala na znaczną redukcję kosztów.

więcej >