MYJKI NATRYSKOWE
z załadunkiem od góry

Wodne myjnie natryskowe
służące do mycia i osuszania
sprężonym powietrzem elementów
o różnych kształtach i gabarytach.