MYJKI WARSZTATOWE

Mycie przemysłowe detali
z zastosowaniem środków
wodorozcieńczalnych
i rozpuszczalnikowych (A III)

– Myjka do detali przeznaczona jest do mycia
i odtłuszczania bloków, głowic samochodowych itp.