MYJNIA PRZELOTOWA

Natryskowe myjnie przemysłowe Spraying-Cast 3000

Myjnie przelotowe

Myjnia tunelowa SPRAYING-CAST3000

Mycie przemysłowe – opis procesu:
Maszyna działa w cyklu półautomatycznym z kontrolą parametrów mycia (temperatury kąpieli, prędkość pracy transportera), załadunek i rozładunek odbywa się ręcznie.