Myjnia przelotowa

MYJNIA PRZELOTOWA

Myjnie przelotowe – typ: SC3000.1.2Os

Natryskowe mycie i odtłuszczanie detali przemysłowych – przelotowa myjnia tunelowa.

Myjnia tunelowa typu SC 3000.1.2Os jest tunelowym urządzeniem do mycia natryskowego wyposażoną w pięć stref: wlotową, myjącą, ociekową, odmuchu powietrzem ogrzanym z dmuchawy boczno-kanałowej, dosuszenia sprężonym powietrzem.

Myjnia tunelowa wyposażone jest w: zbiornik na kąpiele myjącą z zamontowanym układem odolejania kąpieli, automatycznie sterowany zawór uzupełniający ubytki wody, wykraplacze par oraz w pompę dozujące środek myjący do kąpieli mycia.