Myjnia ultradźwiękowa ULT 180.1.2.S

Uzdatnianie środka myjącego i ochrona środowiska

Głównym zadaniem myjni przemysłowych jest usuwanie zabrudzenia zgromadzonego na powierzchni mytych detali. Im więcej zabrudzenia wprowadzimy do urządzenia, tym szybciej kąpiel myjąca przestanie pełnić swoją funkcję i wymagana będzie wymiana jej na nową, co wiąże się z dodatkowymi pracami, kosztami zalania zbiorników, zagrzania ich do zadanej temperatury a przede wszystkim kosztami utylizacji zużytego środka myjącego. Aby zminimalizować powyższe działania do minimum urządzenie Ultradźwiękowa wyposażyliśmy w następujące instalacje uzdatniania kąpieli.

Przebieg procesu mycia:

Maszyna działa w cyklu półautomatycznym z kontrolą parametrów mycia, płukania oraz suszenia (czas mycia, czas płukania, moc ultradźwięków, temperatury kąpieli, temperatura i czas suszenia). Załadunek oraz rozładunek koszy odbywa się ręcznie.

Natomiast pobranie kosza, jego transport i odstawienie na pole odkładcze odbywa się automatycznie.

Praca myjni przebiega następująco:

  • Wybranie parametrów pracy myjni,
  • Załadunek kosza na odpowiednie pole odkładcze,
  • Wciśnięcie przycisku START,
  • Automatyczne pobranie kosza,
  • Cykl mycia ultradźwiękowego wg ustawionych wcześniej parametrów rozpoczyna się automatycznie po opuszczenia manipulatora. Czasy mycia, płukania, suszenia oraz temperatury mycia, płukania i suszenia ustawiane są na panelu operacyjnym.
  • W trakcie pracy myjni ma miejsce jednoczesna filtracja medium myjącego za pomocą układu filtracji bocznikowej. Wanna mycia oraz wanna płukania wstępnego posiada dodatkowo system spłukiwania powierzchni kąpieli w celu separacji cząstek oleju.