MYJNIE NATRYSKOWE

Oferujemy myjnie natryskowe: tunelowe, taktowe, wielostopniowe
z załadunkiem od przodu,
myjki jednostopniowe z załadunkiem od góry, warsztatowe.