MYJNIE NATRYSKOWE – wielostopniowe

Myjnie natryskowe - wielostopniowe

MYJNIE NATRYSKOWE – wielostopniowe

z pionową osią obrotu kosza

SPRAY-CAST 3003

Urządzenie myjące typu SC3003 zostało zaprojektowane do pracy półautomatycznej. Załadunek i rozładunek elementów przeznaczonych do mycia przemysłowego odbywa się ręcznie, natomiast cały proces mycia i regeneracji płynu myjącego przebiega automatycznie.

WIĘCEJ

Myjnie natryskowe

MYJNIE NATRYSKOWE – wielostopniowe

z poziomą osią obrotu kosza

SPRAY-CAST 3004

Urządzenia te dedykowane są do mycia i przygotowania powierzchni detali w koszach technologicznych, wykonujące obrót dookoła poziomej osi ze względu na np.:

  • dużą ilość drobnych detali przemysłowych
  • ślepe otwory, w których gromadzi się woda
  • specyficzną geometrię części przemysłowych

W przypadku wszystkich typoszeregów myjni natryskowych SPRAY-CAST istnieje możliwość dodania kolejnych stopni mycia w postaci, płukania wodą sieciową, płukania wodą demineralizowaną, pasywacji czy suszenia gorącym powietrzem.

WIĘCEJ