MYJNIE NATRYSKOWE
– wielostopniowe –
z pionową osią obrotu kosza

  • Mycie przemysłowe elementów
    o różnych kształtach i gabarytach

  • Płukanie

  • Pasywacja

  • Osuszanie sprężonym powietrzem,
    suszenie nadmuchem gorącego powietrza