Myjnie natryskowe

z poziomą osią obrotu kosza

OPIS URZĄDZENIA:

Myjnie natryskowe typu SPRAY-CAST 3004, to specjalistyczne wykonanie myjni natryskowych z załadunkiem od przodu.
Produkty te dedykowane są do mycia koszy technologicznych, które wymagają obrotu dookoła poziomej osi ze względu na np.:

    • dużą ilość drobnych detali,
    • ślepe otwory, w których gromadzi się woda,
    • specyficzną geometrię detali.

Zastosowanie takiej metody mycia umożliwia zredukowanie czasu najbardziej energochłonnego procesu jakim jest suszenie gorącym powietrzem, a co za tym idzie, duże obniżanie kosztów procesu suszenia nawet o połowę!
W przypadku wszystkich typoszeregów myjni natryskowych SPRAY-CAST istnieje możliwość dodania kolejnych stopni mycia
w postaci, płukania wodą sieciową, płukania wodą demineralizowaną, pasywacji czy suszenia gorącym powietrzem.