Myjnie natryskowe

z poziomą osią obrotu kosza

OPIS URZĄDZENIA:

Myjnie natryskowe typu SPRAY-CAST 3004, to specjalistyczne wykonanie myjni natryskowych z załadunkiem od przodu.
Przeznaczone są do mycia przemysłowego części umieszczonych w obrotowych koszach technologicznych – pozioma oś obrotu, umożliwiających mycie:

  • dużej ilości drobnych detali,
  • ślepych otworów, w których gromadzi się woda,
  • detali o skomplikowanej geometrii.

Zastosowanie takiej metody mycia przemysłowego umożliwia zredukowanie czasu najbardziej energochłonnego procesu jakim jest suszenie gorącym powietrzem, a co za tym idzie, duże obniżanie kosztów procesu suszenia nawet o połowę!
W przypadku wszystkich typoszeregów myjni natryskowych SPRAY-CAST istnieje możliwość dodania kolejnych stopni mycia
w postaci, płukania wodą sieciową, płukania wodą demineralizowaną, pasywacji czy suszenia gorącym powietrzem.

ZASTOSOWANIE:

Myjnie natryskowe SPRAY-CAST 3004 znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu jako myjnie do wstępnego mycia, międzyoperacyjnego lub końcowego, z możliwością zabezpieczenia powierzchni detali przed korozją. Zastosowanie odpowiedniego środka daje możliwość konserwacji powierzchni na okres 2 lat lub np. okres transportu morskiego.

ZALETY:

   • doskonałe wyniki mycia, odtłuszczania mytych powierzchni,
   • możliwość mycia dużych ilości drobnych detali,
   • niskie koszty eksploatacji,
   • niskie koszty suszenia gorącym powietrzem,
   • izolacja termiczno-akustyczna,
   • powtarzalność procesu mycia,
   • intuicyjna obsługa.