MYJNIE TUNELOWE

Myjnie tunelowe: przelotowe i taktowe.

Myjnie tunelowe wyposażone są w strefy: mycia wstępnego, mycia zasadniczego detali,
płukania wodą DEMI, konserwacji antykorozyjnej, fosforanowaniem, suszeniem
(Linie myjące można rozbudować o inne strefy w zależności od potrzeb klienta).