MYJNIE TUNELOWE SPRAY-CAST3000

Mycie przemysłowe

Urządzenie myjące typu SPRAY-CAST zostało zaprojektowane do pracy półautomatycznej. Załadunek elementów przeznaczonych do mycia odbywa się ręcznie, natomiast proces mycia, filtracja i odolejanie płynu myjącego przebiega wraz z rozładunkiem detali na transporter przebiega automatycznie ( z koniecznością okresowych wymian wkładów filtracyjnych oraz opróżniania zbiornika na odpady olejowe).

Myjnia natryskowa

Myjnia natryskowa typu SC3000 jest urządzeniem tunelowym do mycia i płukania natryskowego z systemem dysz zasilanych wydajnymi bezobsługowymi pompami wirowymi. Detale przeznaczone do mycia są umieszaczne w stole buforowym mogącym zmagazynować 60 sztuk detali. Transportowane są one automatycznie do maszyny myjącej.

Myjnia natryskowa

Medium myjące jest podgrzewane elektrycznie, zbiornik posiada kontrolę poziomu i temperatury. Roztwór myjący dozowany jest automatycznie. Filtracja pełnostrumieniowa pozwala na natrysk bezpośrednio filtrowanym medium, co zwiększa żywotność dysz oraz porawia jakość czystości detali. Informacja o stanie zanieczyszczenia filtra przedstawiona jest w postaci wizualizacji na ekranie opeartorskim.

Myjnia natryskowa

Po myciu wykonywane jest płukanie detali. Płukanie, tak jak mycie posiada oczujnikowanie zbiornika, automatyczne dozowanie medium płuczącego. Układ płukania wyposażony w pełnostrumieniową filtrację świecową pozwala na płukanie czystym medium. Następnie w trakcie odmuchu powietrzem z dmuchawy niskociśnieniowej oraz osuszania sprężonym powietrzem z detali zostaje usunięta ciecz myjąca.

W trakcie procesu kąpiel myjąca jest oczyszczana z odpadu olejowego za pomocą separatora koalescencyjnego. Odpad spływa do zbiornika, który powinien być regularnie opróżniany.

Myjnia natryskowa

PRZEBIEG PROCESU MYCIA

Maszyna działa w cyklu półautomatycznym z kontrolą parametrów mycia (temperatury kąpieli, prędkość pracy transportera), załadunek i rozładunek odbywa się ręcznie.

Proces mycia i płukania przebiega w następujących etapach:

Załadunek detali na stół buforowy:

Nie należy mieszać na jedynm stole buforowym dwóch rodzajów detali. Masa detali ustawionych na stole buforowym nie powinna przekraczać 120 kg (ok. 60 sztuk).

Kosze przeznaczone są do mycia detali typu CV oraz Tripot o wysokości do 200 mm i średnicy fi 100 mm. Detale można nakładać na pracujący stół buforowy. Detale ze stołu są pobierane przez transporter łączący stół z maszyną. Za pomocą stoperów detale są doprowadzane w odpowiednich okresach. Detale zjeżdżają do maszyny.

Myjnia natryskowa

Rozpoczęcie procesu mycia:

Czas procesu zależy ściśle od prędkości liniowej transportera wewnątrz maszyny. Pierwszą operacją jest mycie nastryskowe detali. Na detale natryskiwane jest medium myjące z dysz, dających możliwość doatrcia do wszystkich powierzchni detalu. Po przejeździe przez sekcję ociekania, detale są płukane natryskowo. Tak jak w przypadku mycia, natrysk odbywa się przez dysze, pzowalające na dotarcie medium na wszystkie powierzchnie.

Myjnia natryskowa

Zaraz po płukaniu następuje proces odmuchu z dmuchawy bocznokanałowej i osuszania sprężonym powietrzem. Po tej operacji detale przejeżdżają na zewnętrzny układ transportu w kształcie litery „L”. Tam detale układają się w rzędzie i są gotowe do pobrania do kolejnego procesu.