JEDNOKOMOROWE
Myjki Ultradźwiękowe
– typoszeregi –

Proces mycia w myjkach ultradźwiękowych umożliwia docieranie
do najbardziej niedostępnych szczegółów detali
osiąganie wysokiej czystości mytych komponentów.