Próżniowe urządzenia do mycia i odtłuszczania detali przemysłowych.

VACUUM CAST 4000 – technologia mycia części w próżni.

Technologia sięgająca po najlepsze wyniki we wszystkich kryteriach mycia przemysłowego

Myjnie przemysłowe - próżniowe

Konkurencyjność produktu, czyli 5 powodów dlaczego technologia „VACUUM-CAST 4000” osiąga najlepsze wyniki we wszystkich kryteriach mycia przemysłowego.

1. EKONOMIA

 • Korzystny stosunek cena / jakość przy zakupie instalacji

 • Niskie koszty eksploatacyjne procesu – mała energochłonność
  – niewielkie zużycie płynów technologicznych (koszt mycia osiąga wskaźnik < 0,02 PLN / kg)

 • Brak opłat za zanieczyszczanie środowiska

 • Łatwość i niskie koszty serwisu instalacji myjącej

2. JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ

 • Najwyższa jakość czyszczenia detali przemysłowych  pod  obniżonym  ciśnieniem (bez  obecności  powietrza)

 • Wysoka powtarzalność procesu mycia, odtłuszczania detali

 • Skuteczna ochrona przed  korozją  mytych  elementów po  suszeniu  próżniowym

 • Instalacja wykonana w  całości  ze  stali  nierdzewnej z wykorzystaniem  markowych  podzespołów  europejskich

3. OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Instalacja dostosowana do  bezchlorowcowych  płynów  myjących

 • Ciągła regeneracja rozpuszczalnika  minimalizuje konieczność   jego  wymiany

 • Maszyna nie wymaga  odciągów  do  usuwania  gazów lub  zużytego  powietrza

 • Poziom hałasu < 70  dBA

 • Wszystkie media znajdują  się  w  hermetycznej  instalacji pod  próżnią

4. ERGONOMICZNA  I PRZYJAZNA  OBSŁUGA

 • Brak emisji na  stanowisku  pracy

 • Prosta w obsłudze  i  konserwacji

 • Panel operacyjny z  czytelnymi  komunikatami oraz  wizualizacją  procesu

 • Operator nie ma  kontaktu  z  preparatami  chemicznymi

 • Całkowicie zautomatyzowany proces mycia i odtłuszczania przemysłowego  bez  konieczności stałego  nadzoru

 • Elementy samodiagnostyki instalacji  oraz  „Tele-Serwis”

5. SZYBKI MONTAŻ I ŁATWA INSTALACJA

 • Urządzenie ma budowę  kompaktową,  jest  łatwe do  transportu i  posadowienia

 • Do  uruchomienia instalacji wystarcza zaledwie przyłącze elektryczne  i  zasilenie  sprężonym powietrzem

 • Nie wymaga specjalnych  fundamentów

 • Urządzenie posiada małe  gabaryty

 • Nie wymaga specjalnych  pomieszczeń

KORZYŚCI SPOŁECZNE

 • Minimalizacja emisji do  środowiska  szkodliwych  substancji
  uzyskana  poprzez:
   hermetyzację  procesu;
   wycofanie  z  urządzenia  „ryzykownych”  podzespołów
   zastosowanie  przyjaznych  preparatów  chemicznych
 • Wysokie bezpieczeństwo i  komfort  na  stanowiskach  pracy
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku  polskich  osiągnięć  technicznych
 • Promocja polskich marek  „MADE IN POLAND”  na  rynkach  światowych
 • Poprawa i wyrównywanie  szans  gospodarczych  poprzez  wprowadzanie  nowoczesnych  rozwiązań  technologicznych w  przemyśle