Otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015 jest potwierdzeniem, że firma świadczy usługi w swojej dziedzinie na najwyższym poziomie i spełnia wymogi europejskie. Wdrożenie normy ISO 9001:2015 wpływa na poprawę  komunikacji wewnętrznej, porządkuje środowisko pracy – to nasz priorytet.

CASTOR ISO 9001 : 2015