Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Decyzją Zarządu Firmy w miesiącu maju 2013 został powołany
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy d/s badania czystości powierzchni.