KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

CASTOR Unia Gospodarcza Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Szadoka 8, 40-801 Katowice, jako Państwa Administrator Danych Osobowych, informuje, że:

 1. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i pkt b) oraz zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez firmę CASTOR tj.: przygotowania wyceny na potrzeby realizacji usługi oraz realizacji usługi (w tym wykonania marketingu posprzedażnego).
 3. Państwa dane będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy/współpracy z firmą CASTOR, a także po jej zakończeniu maksymalnie przez okres 5 lat w celach:
  • dochodzenia potencjalnych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez firmę CASTOR.
 5. Państwa dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom państwowym.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO (adres: Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 9. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: castor(at)castor.com.pl