Nowy budynek wraz z dużą halą produkcyjną z magazynami i nowoczesnym zapleczem technicznym zapewnia ciągłość produkcji oraz powiększa potencjał produkcyjny firmy.