INSTALACJA MYJĄCA typu SC3003 / SC803.1.1.S.RO

Mycie natryskowe w roztworze wodnym

Środek myjący: Alkaliczne i neutralne roztwory wodne

Instalacja myjąca typu SC3003 została zaprojektowana do pracy półautomatycznej. Załadunek i rozładunek elementów przeznaczonych do mycia odbywa się ręcznie, za pomocą dołączonego wózka jezdnego (maksymalne obciążenie wózka – 200 kg), natomiast cały proces mycia i regeneracji płynu myjącego przebiega automatycznie.