Stacje demineralizacji wody

Demineralizacja wody pozwala nam na osiągnięcie w sensie fizyko-chemicznym wody możliwie najczystszej. Proponowane przez nas demineralizatory mogą pracować w pełni automatycznie, także w układach pracy ciągłej.

W niektórych procesach produkcyjnych stawiany jest wymóg dostarczenia wody o bardzo wysokim stopniu czystości, często całkowicie zdemineralizowanej, m.in.: w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, elektroniczny, energetycznym (woda dla kotłowni parowych), w analityce laboratoryjnej, technice klimatyzacyjnej,w lecznictwie, a także wszędzie tam, gdzie wysoka jakość wody gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.

W procesach uzdatniania i demineralizacji wody w oczyszczaniu wody wodociągowej proponujemy technologie jonowymienne. Dzięki tej metodzie można usunąć z wody praktycznie wszystkie rozpuszczone substancje jonowe. Wymiana jonowa jest przeprowadzana w układzie dwóch kolumn. Jedna jest wypełnionym silnie kwaśnym kationitem pracującym cyklu wodorowym, a druga anionitem (silnie zasadowym) pracująca w cyklu wodorotlenowym. Technologia ta wymaga rozbudowy instalacji o układy magazynowania i dystrybucji NaOH i HCl celem regeneracji złóż oraz neutralizacji ścieków poregeneracyjnych.

Możemy tez zastosować wymianę jonową na złożu mieszanym. Złoże mieszane to kombinacja jonitów, składająca się z kationitów silnie kwaśnych i anionitów silnie zasadowych. Wymianę na złożu mieszanym przeprowadza się w zbiorniku jednokolumnowym

  • List Title 1

  • List Title 2

  • List Title 3

DO DEMINERALIZACJI STOSUJEMY ZŁOŻA CZOŁOWYCH PRODUCENTÓW ŻYWIC JONOWYMIENNYCH PUROLITE I AMBERLITE.

  • w pełnej automatyce po zadanej przewodności wody,
  • w półautomatyce – należy w tym przypadku uruchomić urządzenie guzikiem po przekroczeniu zadanej przewodności wody
  • manualnej – pełne ręczne sterowanie,