Salon Technologii Obróbki Powierzchni – SURFEX

Właściwy przebieg obróbki powierzchniowej wpływa na minimalizację strat materiałowych w przemyśle oraz maksymalizację wydajności produktu. To istotny czynnik produkcji narzędzi oraz części do maszyn. Temu procesowi poświęcony jest Salon SURFEX. Bogatej ekspozycji produktów i maszyn towarzyszy Poligon Umiejętności – wyjątkowy pokaz obróbki powierzchniowej różnymi metodami. To miejsce stwarzające okazję do rozmów z ekspertami oraz do zdobycia praktycznej wiedzy na temat różnych rozwiązań stosowanych w firmach tej branży.

www.itm-europe.pl/pl/o-targach/surfex/