Systemy transportu i załadunku

Nasze systemy transportu pozwalają łączyć poszczególne elementy składowe linii myjących z polem załadunku lub z polem odkładczym detali. W ten sposób tworzymy kompletne ciągi technologiczne, których długość i układ może być dowolnie kształtowany przez zamawiającego. Budowa poszczególnych modułów pozwala na ich łączenie w różnorodnych konfiguracjach.

Przy projektowaniu systemu uwzględniamy indywidualny charakter załadunku detali

 • List Title 1

 • List Title 2

 • List Title 3

Przykładowe rozwiązania:

  • podajnik ręczny z polem odkładczym dla np. 2, 3, 4 koszy technologicznych;
  • podajnik automatyczny z możliwością ważenia detali oraz ich archiwizację (np. ilości koszy, rodzaj detali, czas mycia, czas suszenia, data, godz. itp);
  • rolotoki przenoszące detale lub kosze na dowolne odległości;
  • podajniki rolkowo-obrotowe w kształcie 3-ramiennej gwiazdy;
  • podajniki wraz z podnośnikiem hydraulicznym podnoszące kosze technologiczne z poziomu palety.