Firma CASTOR Unia Gospodarcza  obecna jest na Międzynarodowych Targach organizowanych w Polsce i zagranicą.
Produkty i najnowsza technologia mycia przemysłowowego prezentowana jest na: MTP – SURFEX w Poznaniu, Toolex -Sosnowiec,
Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV-Brno, Part2Clean – Sttutgart.MTP 2003