Automatyczna linia myjąca z współpracującą destylarką medium myjącego