Uruchomienie aplikacji Centrum Zgłoszeń Serwisowych

W celu usprawnienia naszego serwisu uruchomiliśmy aplikację Centrum Zgłoszeń Serwisowych.

Nasi klienci wprowadzając zgłoszenie otrzymuje swój własny unikalny numer, pod którym będziemy prowadzić korespondencję oraz postęp załatwianej sprawy.
W celach informacyjnych zapewniamy kompletne archiwa i historię wszystkich swoich zgłoszeń.

Centrum Zgłoszeń Serwisowych