ZAUTOMATYZOWANE
LINIE MYJĄCE

Myjnie ultradźwiękowe wraz z zintegrowanymi
systemami destylacji medium myjącego tworzą
w pełni zautomatyzowane linie myjące.

Przykładowe realizacje