czyszczenie i odtłuszczanie
powierzchni metalowych

odtłuszczanie
i oczyszczanie z wiórów

międzyoperacyjne mycie
części przemysłowych

międzyoperacyjne mycie detali

Projektowanie i produkcja myjni przemysłowych w oparciu o ponad 30-letnie doświadczenie.

CASTOR Unia Gospodarcza Sp. z o.o.

Industrial Washing Systems – Design and Manufacture since 1988

Aktualności

Uruchomienie natryskowej linii myjącej SPRAY- CAST 3003

Mycie natryskowe w roztworze wodnym

Głównym zadaniem myjni przemysłowych jest usuwanie zabrudzenia zgromadzonego na powierzchni mytych detali.
więcej..

Uruchomienie myjni bębnowej/ślimakowej SPRAY- CAST / MB

Mycie natryskowe

Myjnie bębnowe / ślimakowe „Spray – Cast MB” z jedno lub wieloetapowymi możliwościami mycia i suszenia części przemysłowych.
więcej..

Nowość! Myjki do mycia rur SPRAY-CAST MR

Mycie natryskowe

Urządzenia przeznaczone do mycia natryskowego profili, rur i cylindrów przy użyciu wodnych detergentów w temperaturze poniżej 70°C

więcej..

Ekologiczne czyszczenie powierzchni wszelkich materiałów Najwyższa jakość czyszczenia (bez plam na powierzchni części przemysłowych) Skuteczne i precyzyjne czyszczenie dowolnej powierzchni detalu Układ hermetycznie zamknięty, brak emisji szkodliwych oparów Mycie detali przemysłowych Bezściekowy układ pracy myjni – brak uciążliwych, kosztownych odpadów Powtarzalna jakość procesu mycia próżniowego, dzięki integracji z destylarką do oczyszczania medium myjącego Dowolnie programowalna technika mycia Myjki ultradźwiękowe Mycie przemysłowe Przygotowanie powierzchni

Technologie mycia przemysłowego

przemysłowe mycie i odtłuszczanie detali

Parts Cleaning Systems

Technologia mycia przemysłowego - mycie w próżni

Mycie w próżni – nowatorska technologia precyzyjnego procesu mycia, odtłuszczania i suszenia detali, gwarantująca najwyższa jakość czyszczenia części przemysłowych – bez plam na powierzchni czyszczonych elementów.

Ultradźwiękowe mycie detali przemysłowych

Firma Castor oferuje szeroką gamę produktów, za pomocą których, nawet w przypadku skomplikowanych geometrycznie elementów oraz złożonych podzespołów, można osiągnąć wysoki stopień czystości w krótkim czasie.

- przygotowanie powierzchni metali kolorowych, stali, szkła, tworzyw sztucznych, ceramiki - przygotowanie powierzchni detali przemysłowych o skomplikowanych kształtach - mycie przemysłowe w ultradźwiękach - mycie elementów silnika, bloków i głowic samochodowych za pomocą natrysku i ultradźwięków - odtłuszczanie powierzchni przed lakierowaniem - mycie precyzyjne

WYDARZENIA

Dzięki opracowanym w firmie CASTOR Unia Gospodarcza Sp. z o.o.  technologiom odtłuszczania i mycia przemysłowego, produkowane w naszej firmie myjnie skutecznie usuwają pozostałości po środkach do obróbki i polerowania, oleje, smary, wióry metalowe, zanieczyszczenia pozostałe po szlifowaniu.

Niezależnie od wielkości mytych detali przemysłowych, małych, drobnych czy o dużych gabarytach, mycie i odtłuszczanie części pozostaje skuteczne przez wiele lat.

Proces przemysłowego mycia detali, przygotowania powierzchni do dalszych procesów produkcyjnych,  nie kończy się na oczyszczeniu i odtłuszczeniu powierzchni, zastosowane środki myjące: brudna woda procesowa lub rozpuszczalnikowe medium wymaga składowania, regeneracji lub utylizacji. Częstym wymogiem jest mycie detali nie tylko przed obróbką mechaniczną – odtłuszczanie powierzchni między procesami, przygotowanie powierzchni, ale i mycie końcowe przed konserwacją,  składowaniem, fosforyzowaniem, mycie detali przeznaczonych do dalszej obróbki.

W celu dokonania optymalnego doboru technologii mycia, zapraszamy do przeprowadzenia prób mycia oryginalnych części w warunkach zbliżonych do  warunków produkcyjnych panujących w firmie klienta. Przeprowadzone testy mycia, laboratoryjna analiza czystości powierzchni detalu ułatwiają znalezienie najskuteczniejsze rozwiązania.

Wszystkie urządzenia zaprojektowano i zbudowano zgodnie
z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE

Nasi Partnerzy:

Nasi Klienci:

Charakterystyka chemii przemysłowej przeznaczonej do mycia i odtłuszczania detali, części przemysłowych:

  • wysoka skuteczność mycia i odtłuszczania przemysłowego, zapewniająca dokładne usunięcie zabrudzeń ze ślepych otworów i szczelin, odtłuszczenie powierzchni detali
  • duża trwałość kąpieli (zdolność przyjmowania zabrudzeń) do 500 g/l oleju lub tłuszczu
  • niskie zużycie środka czyszczącego niezależnie od rodzaju zabrudzeń i czyszczonej powierzchni – destylacja środka myjącego)
  • całkowita eliminacja oleju, smarów, wiórów itp. z czyszczonej powierzchni (przygotowanie powierzchni do dalszych procesów produkcyjnych)
  • bezpieczeństwo w zetknięciu z większością tworzyw, gum i materiałów konstrukcyjnych w procesie czyszczenia i odtłuszczania części przemysłowych
  • szeroka gama różnorodnych płynów odtłuszczających, pozwala na dobór najodpowiedniejszego produktu dla konkretnych potrzeb

PRACUJEMY ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2015 Myjnie ultradźwiękowe Przemysłowe myjnie tunelowe Mycie przemysłowe za pomocą natrysku i ultradźwięków Odtłuszczanie powierzchni Przygotowanie powierzchni części przemysłowych Mycie detali po obróbce mechanicznej Odtłuszczanie przemysłowe mycie przemysłowe detali Technologie mycia przemysłowego Mycie zatłuszczonych powierzchni Mycie ultradźwiękowe Myjki warsztatowe Mycie przemysłowe i fosforanowanie mycie detali w ultradźwiękach Mycie i odtłuszczanie przemysłowe Odtluszczanie powierzchni mycie ultradźwiękowe przygotowanie powierzchni

KONSTRUKCJA I BUDOWA MYJNI SPEŁNIAJĄ AKTUALNE WYTYCZNE UNII EUROPEJSKIEJ
– DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE