MYCIE PRZEMYSŁOWE

Mycie przemysłowe w próżni to propozycja unikalnej technologii polegającej na
myciu detali pod obniżonym ciśnieniem
(bez obecności powietrza).