MYCIE PRZEMYSŁOWE W PRÓŻNI

Myjnie próżniowe to propozycja unikalnej technologii
mycia detali pod obniżonym ciśnieniem
(bez obecności powietrza).