MYJNIE TUNELOWE – TAKTOWE

Tunnel-cycle Parts Washers

Czyszczenie i odtłuszczanie detali przemysłowych

Myjnie Tunelowe – Taktowe wyposażone są w strefy:
mycia wstępnego, mycia zasadniczego powierzchni detali,
płukania wodą sieciową, płukania wodą DEMI,
konserwacji antykorozyjnej, fosforanowaniem,
osuszaniem sprężonym powietrzem
czy suszeniem gorącym powietrzem.